Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

W 2016 roku, po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto. Grupa PZU osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto, jednocześnie zwiększając zysk operacyjny rok do roku, a także poszerzyła udziały w rynku ubezpieczeń i umocniła pozycję w sektorze bankowym. W pierwszych 3 miesiącach 2017 roku, Grupa PZU również zanotowała doskonałe rezultaty - najwyższa kwartalna sprzedaż ubezpieczeń w historii (5,8 mld złotych) oraz mocne wynikowe otwarcie roku – zysk netto Grupy PZU już w I kwartale 2017 roku przekroczył 1 mld zł.

Dzięki finalizacji 7 czerwca 2017 roku, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, zakupu 32,8% akcji Banku Pekao SA, PZU stało się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem zarówno w ubezpieczeniach jak i sektorze bankowym oraz w zarządzaniu aktywami.

W czerwcu 2017 roku PZU zrealizował największą w historii emisję obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodą z wymogami regulacji Solvency II. PZU pozyskał w ten sposób 2,25 mld zł w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych, denominowanych w polskich złotych.

Grupa PZU oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy. Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.

 Strona główna www.pzu.pl

Kontakt z agentem www.pzu.pl

Ubezpiecz swoje będziesz bezpieczny

Partnerzy

Współpraca - kontakt - rejestracja

Właścicielem portalu ubezpieczswoje.pl jest   Asekuro24.pl
Co to są dane osobowe?
Polityka prywatności

Adres biura i do korespondencji

Asekuro24 Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 89A lok. 105
16-400 Suwałki
tel. +48 502 722 148
e-mail: biuro@asekuro24.pl
e-mail: reklamacje@asekuro24.pl

Biuro obsługi klienta

Asekuro24 Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 76
16-400 Suwałki
wejście od ul. Chłodnej - PASAŻ
tel. +48 798 966 650